Huisstijl

Om het vertrouwen van potentiële klanten te winnen, is het belangrijk om een positieve en eenduidige uitstraling te hebben. Steeds wisselen van logo, lettertype en gebruikte kleuren kan rommelig overkomen, terwijl een consistente huisstijl aangeeft dat u weet wie u bent en waar u voor staat. Freshned heeft jarenlange ervaring in het creëren van dit soort identiteiten en stort zich graag samen met u op de huisstijl van uw organisatie. Wij schenken daarbij aandacht aan de volgende elementen.

Kleuren zijn emoties

Bij het bepalen van uw huisstijl is het kleurschema zeer belangrijk. Kleuren kunnen zowel positieve als negatieve emoties oproepen. Zo kan rood voor passie staan, maar ook woede oproepen. Wit associëren we met puurheid, maar soms ook met afstandelijkheid. Een goed kleurschema bestaat vaak uit een hoofdkleur en een steunkleur. Freshned let erop dat de gekozen kleuren zowel in drukwerk als in digitale toepassingen goed tot hun recht komen.

Krachtig logo

Een wezenlijk onderdeel van de huisstijl wordt uitgemaakt door uw logo. In samenspraak met u creëren wij een woordmerk of een beeldmerk. Om er zeker van te zijn dat uw logo werkt, ontwerpen wij hem eerst in zwart-wit en vervolgens in kleur. Vervolgens krijgt u hem in een hoge resolutie en in meerdere bestandsformaten voor gebruik in al uw communicatie-uitingen.

Vormelijke elementen

Wie de herkenbaarheid van een merk zo groot mogelijk wil maken, zorgt er ook voor dat de vormelijke elementen consequent en consistent zijn. Denk hierbij aan lettertypes en -kleuren, aan de witruimte tussen regels, de manier waarop u afbeeldingen gebruikt, enzovoort. U zult er versteld van staan wat de kleinste veranderingen met het imago van uw organisatie kunnen doen.

Huisstijlboek opstellen

Om ervoor te zorgen dat uw huisstijl ook in de praktijk wordt doorgevoerd, stellen wij een huisstijlboek op. Dit document legt de regels op het gebied van bijvoorbeeld kleurgebruik en logo-afmetingen vast. U kunt dit stijlboek intern distribueren, maar ook aan persrelaties of externe leveranciers geven.

Zet ons aan het werk

Een uniforme huisstijl is zeer belangrijk. Wij helpen u dan ook graag een een identiteit die naadloos bij uw organisatie en uw doelgroep past. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer weten over deze service? Onze grafisch designer beantwoordt al uw vragen en stelt vrijblijvend een offerte voor u op.